Những khổ đau vốn là kết quả của tham ái và nhiễm ô trong tâm. Tham ái chính là nguyên nhân tạo ra những khổ đau và là nhân tố tái sinh.

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu Câu 60 

Bài liên quan