28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Danh mục Tham vấn (vấn đáp) Phật Pháp – Thích Thanh Từ

Tham vấn (vấn đáp) Phật Pháp – Thích Thanh Từ

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do hòa thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


 

Hỏi Về Những Kiến Giải - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 80 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hỏi Về Những Kiến Giải – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 80

http://youtu.be/bA2vt7cyqp8 Tham vấn HT Thích Thanh Từ 80 - Hỏi Về Những Kiến Giải Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư Thích...
Tại Sao Bàng Long Uẩn Không Đem Tài Sản Bố Thí Mà Lại Đổ Xuống Sông - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 79 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tại Sao Bàng Long Uẩn Không Đem Tài Sản Bố Thí Mà Lại Đổ Xuống Sông –...

http://youtu.be/S_PMD117xXs Tham vấn HT Thích Thanh Từ 79 - Tại Sao Bàng Long Uẩn Không Đem Tài Sản Bố Thí Mà Lại Đổ Xuống Sông Những...
Nói Về Chấp Thì Có Chấp Không, Thế Nào Là Bà La Môn - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 78 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nói Về Chấp Thì Có Chấp Không, Thế Nào Là Bà La Môn – Tham vấn HT...

http://youtu.be/ZYz_MdHg9Gk Tham vấn HT Thích Thanh Từ 78 - Nói Về Chấp Thì Có Chấp Không, Thế Nào Là Bà La Môn Những câu hỏi tham...
Làm Sao Nuôi Dưỡng Tín Tâm, Làm Sao Được An Nhiên - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 77 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Sao Nuôi Dưỡng Tín Tâm, Làm Sao Được An Nhiên – Tham vấn HT Thích Thanh...

http://youtu.be/K_X7GyTwM0g Tham vấn HT Thích Thanh Từ 77 - Làm Sao Nuôi Dưỡng Tín Tâm, Làm Sao Được An Nhiên Những câu hỏi tham vấn khác...
Con Người Từ Đâu Có, Sau Khi Chết Còn Hay Hết, Vấn Đề Luân Hồi - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 76

Con Người Từ Đâu Có, Sau Khi Chết Còn Hay Hết, Vấn Đề Luân Hồi – Tham...

http://youtu.be/vTEhp4Wqdx4 Tham vấn HT Thích Thanh Từ 76 - Con Người Từ Đâu Có, Sau Khi Chết Còn Hay Hết, Vấn Đề Luân Hồi Những câu...
Dạy Con Không Nghe, Muốn Chết Để Cầu Phật Rước Có Được Không - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 75

Dạy Con Không Nghe, Muốn Chết Để Cầu Phật Rước Có Được Không – Tham vấn HT...

http://youtu.be/IHrrS-j4DlE Tham vấn HT Thích Thanh Từ 75 - Dạy Con Không Nghe, Muốn Chết Để Cầu Phật Rước Có Được Không Những câu hỏi tham...
Sao Gọi Là Bảo Sở - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 74

Sao Gọi Là Bảo Sở – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 74

http://youtu.be/rhkkmQahgTg Tham vấn HT Thích Thanh Từ 74 - Sao Gọi Là Bảo Sở Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư Thích...
Người Chết Bao Lâu Mới Đi Tái Sanh - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 73

Người Chết Bao Lâu Mới Đi Tái Sanh – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 73

http://youtu.be/HbnQfVhxJeE Tham vấn HT Thích Thanh Từ 73 - Người Chết Bao Lâu Mới Đi Tái Sanh Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng...
Giải Thích Câu Thật Tế Lý Địa Bất Thọ Nhất Trần, Tự Lực Và Tha Lực - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 72

Giải Thích Câu Thật Tế Lý Địa Bất Thọ Nhất Trần, Tự Lực Và Tha Lực –...

http://youtu.be/0brZmqt7Wjs Tham vấn HT Thích Thanh Từ 72 - Giải Thích Câu Thật Tế Lý Địa Bất Thọ Nhất Trần, Tự Lực Và Tha Lực Những...
Tại Sao Nói Kinh Bát Nhã Là Mẹ Của Chư Phật - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 71

Tại Sao Nói Kinh Bát Nhã Là Mẹ Của Chư Phật – Tham vấn HT Thích Thanh...

http://youtu.be/_y10ah6YFEU Tham vấn HT Thích Thanh Từ 71 - Tại Sao Nói Kinh Bát Nhã Là Mẹ Của Chư Phật Những câu hỏi tham vấn khác...
Nằm Mộng Thấy Xuất Gia - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 70

Nằm Mộng Thấy Xuất Gia – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 70

http://youtu.be/pdDeVTsFA2k Tham vấn HT Thích Thanh Từ 70 - Nằm Mộng Thấy Xuất Gia Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư Thích...
Phật Tử Tại Gia Có Tu Thiền Theo Lục Diệu Pháp Môn Được Không - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 69

Phật Tử Tại Gia Có Tu Thiền Theo Lục Diệu Pháp Môn Được Không – Tham vấn...

http://youtu.be/_cyTU7VjRpw Tham vấn HT Thích Thanh Từ 69 - Phật Tử Tại Gia Có Tu Thiền Theo Lục Diệu Pháp Môn Được Không Những câu hỏi...
Phương Pháp Tu Giải Thoát - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 68

Phương Pháp Tu Giải Thoát – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 68

http://youtu.be/SU1uTJXaf1U Tham vấn HT Thích Thanh Từ 68 - Phương Pháp Tu Giải Thoát Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư Thích...
Nên Thờ Phật Như Thế Nào - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 67

Nên Thờ Phật Như Thế Nào – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 67

http://youtu.be/ATy7h7mVBkw Tham vấn HT Thích Thanh Từ 67 - Nên Thờ Phật Như Thế Nào Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư...
Thế Nào Là Duyên Và Nghiệp - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 66 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thế Nào Là Duyên Và Nghiệp – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 66

http://youtu.be/Z8vIbZIllnETham vấn HT Thanh Từ 66 - Thế Nào Là Duyên Và Nghiệp Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư Thích...
Thế Nào Là Ta Và Chấp Ngã - Tham vấn HT Thanh Từ 65 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thế Nào Là Ta Và Chấp Ngã – Tham vấn HT Thanh Từ 65

http://youtu.be/iWbV2N7f2SwTham vấn HT Thanh Từ 65 - Thế Nào Là Ta Và Chấp Ngã Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư...
Giải Thích Sự Đối Đáp Giữa Ngọa Luân Và Lục Tổ - Tham vấn HT Thanh Từ 63 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giải Thích Sự Đối Đáp Giữa Ngọa Luân Và Lục Tổ – Tham vấn HT Thanh Từ...

http://youtu.be/91H0lDjSCeE Tham vấn HT Thanh Từ 63 - Giải Thích Sự Đối Đáp Giữa Ngọa Luân Và Lục Tổ Những câu hỏi tham vấn khác do...
Niệm Thân Và Niệm Tâm Như Thế Nào - Tham vấn HT Thanh Từ 64 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Thân Và Niệm Tâm Như Thế Nào – Tham vấn HT Thanh Từ 64

http://youtu.be/8WIFeRyQHnMTham vấn HT Thanh Từ 64 - Niệm Thân Và Niệm Tâm Như Thế Nào Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền...
Có Phải Thức Hoài Để Trị Vọng Tâm Không - Tham vấn HT Thanh Từ 62 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Phải Thức Hoài Để Trị Vọng Tâm Không – Tham vấn HT Thanh Từ 62

http://youtu.be/dguD9hdcJl4Tham vấn HT Thanh Từ 62 - Có Phải Thức Hoài Để Trị Vọng Tâm Không Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng...
Tại Sao Ngồi Niệm Phật Thấy Lửa Cháy - Tham vấn HT Thanh Từ 61 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tại Sao Ngồi Niệm Phật Thấy Lửa Cháy – Tham vấn HT Thanh Từ 61

http://youtu.be/YKawKC6RpIETham vấn HT Thanh Từ 61 Tại Sao Ngồi Niệm Phật Thấy Lửa Cháy Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư...
Người Xuất Gia Có Được Lạy Cha Mẹ Không, Cửu Huyền Thất Tổ Có Lớn Hơn Tam Bảo Không Tham vấn 60 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Xuất Gia Có Được Lạy Cha Mẹ Không, Cửu Huyền Thất Tổ Có Lớn Hơn Tam...

http://youtu.be/a5p0RQqZLv0Tham vấn HT Thích Thanh Từ 60 Người Xuất Gia Có Được Lạy Cha Mẹ Ông Bà, Cửu Huyền Thất Tổ Có Lớn Hơn...
Người Xuất Gia Xả Giới Hoàn Tục Có Bị Đọa Địa Ngục Không - Tham vấn HT Thanh Từ 59 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Xuất Gia Xả Giới Hoàn Tục Có Bị Đọa Địa Ngục Không – Tham vấn HT...

http://youtu.be/_G4ocRr5yQ8Tham vấn HT Thích Thanh Từ 59 Người Xuất Gia Xả Giới Hoàn Tục Có Bị Đọa Địa Ngục Không Những câu hỏi tham vấn...
Người Tu Tại Gia Có Chứng Được Quả Như Người Xuất Gia Không - Tham vấn HT Thanh Từ 58 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Tu Tại Gia Có Chứng Được Quả Như Người Xuất Gia Không – Tham vấn HT...

http://youtu.be/kXaca94d63cTham vấn HT Thích Thanh Từ 58 Người Tu Tại Gia Có Chứng Được Quả Như Người Xuất Gia Không Những câu hỏi tham vấn...
Trí Tuệ Có Phá Sạch Gốc Vô Minh Không - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 57 | Phật Pháp Ứng Dụng

Trí Tuệ Có Phá Sạch Gốc Vô Minh Không – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 57

http://youtu.be/6IsEon3wPjcTham vấn HT Thích Thanh Từ 57 Trí Tuệ Có Phá Sạch Gốc Vô Minh Không Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng...
Hỏi Về Cái Không Trong Tu Tập - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 56 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hỏi Về Cái Không Trong Tu Tập – Tham vấn HT Thích Thanh Từ 56

http://youtu.be/S2eflrWX_E4Tham vấn HT Thích Thanh Từ 56 Hỏi Về Cái Không Trong Tu Tập Những câu hỏi tham vấn khác do hòa thượng thiền sư...
Hỏi Về Y Bát, Vô Tình Chúng Sanh Có Phật Tánh Không,Tu Đa La Thậm Thâm Là Gì Tham vấn HT Thanh Từ 55 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hỏi Về Y Bát, Vô Tình Chúng Sanh Có Phật Tánh Không,Tu Đa La Thậm Thâm Là...

http://youtu.be/wa6ywBYDbwUTham vấn HT Thích Thanh Từ 55 Hỏi Về Y Bát, Vô Tình Chúng Sanh Có Phật Tánh Không,Tu Đa La Thậm Thâm Là...
Được Ý Sanh Thân Có Diệu Dụng Gì, Đoạn Sanh Tử Của Bồ Tát - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 54 | Phật Pháp Ứng Dụng

Được Ý Sanh Thân Có Diệu Dụng Gì, Đoạn Sanh Tử Của Bồ Tát – Tham vấn...

http://youtu.be/gkmUswUazscTham vấn HT Thích Thanh Từ 54 Được Ý Sanh Thân Có Diệu Dụng Gì, Đoạn Sanh Tử Của Bồ Tát Những câu hỏi tham...
Tại Sao Nếu Nói Phật Có Nói Pháp Là Hủy Báng Phật - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 53 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tại Sao Nếu Nói Phật Có Nói Pháp Là Hủy Báng Phật – Tham vấn HT Thích...

http://youtu.be/KvWVgtKG-mUTham vấn HT Thích Thanh Từ 53 Tại Sao Nếu Nói Phật Có Nói Pháp Là Hủy Báng Phật Những câu hỏi tham vấn khác...
Cầu Xin Từ Lực Tam Bảo Gia Hộ Cho Phật Sự Của Quý Thầy Có Được Không - Tham vấn HT Thanh Từ 52 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cầu Xin Từ Lực Tam Bảo Gia Hộ Cho Phật Sự Của Quý Thầy Có Được Không...

http://youtu.be/6h9CVCGcbq8Tham vấn HT Thích Thanh Từ 52 Cầu Xin Từ Lực Tam Bảo Gia Hộ Cho Phật Sự Tại TVTL Có Được Không Những câu...
Tu Chưa Chứng Quả Vậy Chết Đi Về Đâu, Phật Tánh & Tánh Giác Khác Nhau Không -Tham vấn HT Thanh Từ 51 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Chưa Chứng Quả Vậy Chết Đi Về Đâu, Phật Tánh & Tánh Giác Khác Nhau Không...

http://youtu.be/WZjet7FSDMwTham vấn HT Thích Thanh Từ 51 Tu Chưa Chứng Quả Vậy Chết Đi Về Đâu, Phật Tánh & Tánh Giác Khác Nhau Không Những...