Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật.

Trích trong bài giảng: Đừng Vội Tin Vào Mắt Mình 

Bài liên quan