Con theo tín ngưỡng khác nhưng giờ muốn Quy Y theo Phật, như vậy có mang tội cải đạo không? Mong Thầy giải đáp.

 

Bài liên quan