Danh mục Thích Hạnh Bình

Thích Hạnh Bình

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Hạnh Bình. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật - Thích Hạnh Bình 2017 mới nhất

Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 01/07/2017
Tu Và Học - Thầy Thích Hạnh Bình 2017 mới nhất

Tu Và Học – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 26/07/2017
Một Vài Nhận Định Về Đại Chánh Tân Tu - Thầy Thích Hạnh Bình 2017

Một Vài Nhận Định Về Đại Chánh Tân Tu – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 15/07/2017