30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Minh Thành

Thích Minh Thành

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Thành. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Đạo Hạnh Của Người Xuất Gia - Thích Minh Thành 2017

Đạo Hạnh Của Người Xuất Gia – Thích Minh Thành

Pháp thoại Đạo Hạnh Của Người Xuất Gia do Thầy Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại...
Phật Học Thường Thức Kỳ 24 - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức Kỳ 24 – Thích Minh Thành

Chương trình Phật Học Thường Thức Kỳ 24 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM). Chủ nhiệm: Thượng tọa Thích Chân Tính....
Phật Học Thường Thức kỳ 23 - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức kỳ 23 – Thích Minh Thành

Pháp thoại Phật Học Thường Thức kỳ 23 do đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ...

Nguồn Gốc Khổ Đau – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=6Vvm3XRkBbM Nguồn Gốc Khổ Đau - Thích Minh Thành 2016

Lợi Ích Của Giới Pháp – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=kX_exQ7Y_xc Lợi Ích Của Giới Pháp - Thích Minh Thành 2016

Sáu Pháp Hòa Kính – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=ZZurfC3-_uU Sáu Pháp Hòa Kính - Thích Minh Thành 2016

Công Phu Tu Tập – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gIz66Sm1M Công Phu Tu Tập - Thích Minh Thành 2016

Công Đức Bố Thí – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=YSKH-kp65L0

Quý Trọng Giây Phút Hiện Tại – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=IqBwNCEAxCM
Đạo Làm Người Phần 4 - Pháp thoại thầy Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Làm Người Phần 4 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/oWlWHZA2hPoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Duyên Khởi Và Vô Ngã Phần 6 - Pháp âm DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Duyên Khởi Và Vô Ngã Phần 6 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/BNUA4spMDGIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Đời Sống Xuất Gia Mầu Nhiệm - DD giảng sư Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Sự Với Người Xuất Gia – Đời Sống Xuất Gia Mầu Nhiệm – Thích Minh Thành

http://youtu.be/pFQJLJBmbZAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Pháp Đàm Mùa Xuân Tự Giác - Thầy Thích Minh Thành thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Đàm Mùa Xuân Tự Giác – Thích Minh Thành

http://youtu.be/tCf6qnZnm1cXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Thiền Tịnh Nghi Vấn - Giảng sư Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiền Tịnh Nghi Vấn – Thích Minh Thành

http://youtu.be/WcGOVaZhiCgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Tứ Thánh Đế Phần 6 - Thầy Thích Minh Thành giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Thánh Đế Phần 6 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/Xd1QVEH4JsEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Hoa Bất Diệt - Pháp âm đại đức Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hoa Bất Diệt – Thích Minh Thành

http://youtu.be/Kb5F8kgMBho
Đau Khổ Từ Đâu - Pháp thoại DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đau Khổ Từ Đâu – Thích Minh Thành

http://youtu.be/JSsZ4Dj5N0MXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Nghệ Thuật Tu Tập Phần 3 - DD Thích Minh Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghệ Thuật Tu Tập Phần 3 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/3mb9JJg9hYcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Tu Tâm Phần 1 - Thầy Thích Minh Thành giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Tâm Phần 1 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/aD1Vcy_xE1kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Nhân Duyên Thuyết Kinh - DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lăng Nghiêm Yếu Giải – Nhân Duyên Thuyết Kinh – Thích Minh Thành

http://youtu.be/frfaQ2TCGi4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...
Chiếc Gương Chánh Pháp - Bài giảng đại đức Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chiếc Gương Chánh Pháp – Thích Minh Thành

http://youtu.be/7zHAu0qY0msXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe)...