Trang Chủ Danh mục Thích Minh Thành

Danh mục: Thích Minh Thành

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Thành. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Phật Học Thường Thức Kỳ 29 - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức Kỳ 29 – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Trí Tuệ Bất Tử - Thích Minh Thành

Trí Tuệ Bất Tử – Thích Minh Thành

Giảng nhân mùa An cư Kiết Hạ 2018 tại chùa Hoằng Pháp
Phật Học Thường Thức Kỳ 28: Trải Tâm Từ - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức Kỳ 28: Trải Tâm Từ – Thích Minh Thành

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - HCM)
Phật Học Thường Thức Kỳ 26 - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức Kỳ 26 – Thích Minh Thành

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)
Bài thuyết pháp Phật Học Thường Thức Kỳ 25 do Đại Đức Thích Minh Thành giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)

Phật Học Thường Thức Kỳ 25 – Thích Minh Thành

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)