Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tâm Tâm

Danh mục: Thích Nữ Tâm Tâm

Tất cả những bài giảng của Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Khái Quát Vi Diệu Pháp - SC. Thích Nữ Tâm Tâm

Khái Quát Vi Diệu Pháp – Thích Nữ Tâm Tâm

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2018
Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm - Thích Nữ Tâm Tâm 2017

Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm – Thích Nữ Tâm Tâm

Giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/ExUdIhRUR7UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/Quc1-B8fxcsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/m2MWjbYT8XoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
22 Sắc Pháp Theo Thể Tính - 22 Loại 11 Cặp - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

22 Sắc Pháp Theo Thể Tính – 22 Loại 11 Cặp – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/42NidedNZNEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/iPoCyWuVnzgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/UzaveOwxI4UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/CPe3anx7FWgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/MTJ1pv1wpSIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/uFc6ErS4AZoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/DabawbVkTIMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Vô Lượng Phần Bài 4 - SC Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Lượng Phần Bài 4 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/RtCQBezcmLgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
28 Sắc Pháp - Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

28 Sắc Pháp – Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/li0YHJsdSPoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/E7z2VQ5A8SIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...

Bài mới