27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Nữ Tâm Tâm

Thích Nữ Tâm Tâm

Tất cả những bài giảng của Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/iPoCyWuVnzg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/UzaveOwxI4U Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/CPe3anx7FWg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/MTJ1pv1wpSI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/uFc6ErS4AZo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/DabawbVkTIM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Vô Lượng Phần Bài 4 - SC Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Lượng Phần Bài 4 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/RtCQBezcmLg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
28 Sắc Pháp - Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

28 Sắc Pháp – Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/li0YHJsdSPo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/E7z2VQ5A8SI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Vô Lượng Phần Bài 3 - SC Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Lượng Phần Bài 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/28Q5ZWu33lg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Nghiệp Của Devadatta Phần 1 - Sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Của Devadatta Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/e14-Wxdytgw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Che Khuất Mặt Trời - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Che Khuất Mặt Trời – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/mHb5EsnX3q8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Tiết Chế Phần 3 - Pháp thoại ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Tiết Chế Phần 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/mwV_jzhqIBs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 1 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/yGhNAnHkADE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
24 Sắc Y Đại Sinh - Sắc Tứ Đại - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

24 Sắc Y Đại Sinh – Sắc Tứ Đại – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/EuBCDJLd8KA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Thánh Ni Arahant Dhammadinna - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thánh Ni Arahant Dhammadinna – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/YXDlSWXHUA0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 19 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 19 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/vqnj38EtJg8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 17 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 17 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/bHtVXVvAFmM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm Phần 1 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/JmA6mOTRuNc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 18 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 18 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/-y9ot8LUUDw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 8 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 8 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/s_OmC5PGd5U Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Hành Xả Phần 4 - Pháp thoại ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Hành Xả Phần 4 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/FdeQSzwXo-k Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
24 Sắc Y Đại Sinh - Sắc Tính - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

24 Sắc Y Đại Sinh – Sắc Tính – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/YwIueEa56tI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 28-11-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 28-11-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/8idrETLGyH0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/ExUdIhRUR7U Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/Quc1-B8fxcs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/m2MWjbYT8Xo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
22 Sắc Pháp Theo Thể Tính - 22 Loại 11 Cặp - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

22 Sắc Pháp Theo Thể Tính – 22 Loại 11 Cặp – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/42NidedNZNE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...