Trang Chủ Danh mục Thích Phước Tiến 2010

Danh mục: Thích Phước Tiến 2010

Tổng hợp những bài giảng trong năm 2010 của Đại Đức Thích Phước Tiến

Xem thêm những năm khác: Tất cả 200820092010201120122013201420152016201720182019


Lòng Chung Thủy (The Faithfulness) - Thích Phước Tiến English Sub | Phật Pháp Ứng Dụng

Lòng Chung Thủy (The Faithfulness) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Lòng Chung Thủy (The Faithfulness)" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 27/06/2010 (16/05/Canh Dần), và được phụ đề...
Tuổi Trẻ Vào Đời - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Vào Đời – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Tuổi Trẻ Vào Đời" được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu mùa hè lần 6 đợt 1 năm 2010 tại chùa Hoằng Pháp...
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi" được giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/04/2010, tại Thiên Hòa Ni Tự (Bình Dương)http://youtu.be/vofSzWOPsk8Download MP3
Nhớ Ơn Và Trả Ơn - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhớ Ơn Và Trả Ơn – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Nhớ Ơn Và Trả Ơn" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Ngọc Hạnh (Vĩnh Long)http://youtu.be/rLf52NdbqHkDownload MP3Nợ ai một chút...
Nhìn Lại Một Mùa Xuân - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Một Mùa Xuân – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Nhìn Lại Một Mùa Xuân" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình, HCM) ngày 17/02/2010http://youtu.be/hCu-Fgo9eAYDownload MP3
Lòng Chung Thủy - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Lòng Chung Thủy – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Lòng Chung Thủy" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 27/06/2010 (16/05/Canh Dần) Chung: sau, Thủy: trước. Chung thủy :...
Làm Lại Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Lại Cuộc Đời – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Làm Lại Cuộc Đời" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 02/06/2010 (20/04/Canh Dần) tại trường cai nghiện Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Phước...
Tuổi Trẻ Vào Đời English Subtitle (The Youth Make Way In World) - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Vào Đời (The Youth Make Way In World) – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Tuổi Trẻ Vào Đời English Subtitle (The Youth Make Way In World)" được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu mùa hè lần 6...
Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ (The Noble Eightfold Path-The Path To Enlightenment) - Thích P Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ English Subtitle – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 05-06-2010 (23-04-Canh Dần) tại Long Hưng Tự (256/6 Lạc Long Quân, phường...
Vô Ngã Giữa Đời Thường English Subtitle (Selflessness In Daily Life) - Thích Phước Tiến

Vô Ngã Giữa Đời Thường (Selflessness In Daily Life) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Vô Ngã Giữa Đời Thường English Subtitle (Selflessness In Daily Life)" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hương Sơn (Nha Trang) ngày 21/03/2010...
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật English Subtitle (The Greatness Of The Buddha) - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Vĩ Đại Của Đức Phật (The Greatness Of The Buddha) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Sự Vĩ Đại Của Đức Phật English Subtitle (The Greatness Of The Buddha)" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang...
Đừng Làm Con Thiêu Thân (Don't Be A Moth) - Thích Phước Tiến

Đừng Làm Con Thiêu Thân (Don’t Be A Moth) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Đừng Làm Con Thiêu Thân (Don't Be A Moth)" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/11/2010 (14/10/Canh Dần) tại Tu Viện Tường Vân...
Đổ Nghiệp Là Gì English Subtitle (Karma Ripening) - Thích Phước Tiến

Đổ Nghiệp Là Gì English Subtitle (Karma Ripening) – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Đổ Nghiệp Là Gì English Subtitle (Karma Ripening)" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 08-08-2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM). Và...
Lục Độ Ba La Mật - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Lục Độ Ba La Mật – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Lục Độ Ba La Mật" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/09/2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)http://youtu.be/BdtFqXYnDmIDownload MP3
Đức Phật Là Ai   - Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Đức Phật Là Ai – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Đức Phật Là Ai" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại khóa tu Phật thất chùa Bửu Quang (số 73 đường 16, phường 4,...
Đặc Tính Của Đạo Phật phần 1 - Thích Phước Tiến

Đặc Tính Của Đạo Phật phần 1 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Đặc Tính Của Đạo Phật phần 1" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TPHCM) Trải qua hơn 2.500 năm, đạo Phật...

Bài mới