27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Thiện Minh

Thích Thiện Minh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Thiện Minh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tình Thầy Trò (KT77) - Thầy Thích Thiện Minh 2017

Tình Thầy Trò (KT77) – Thích Thiện Minh

Bài pháp thoại Tình Thầy Trò được thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 77 tại...
Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách - Thích Thiện Minh 2017

Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách – Thích Thiện Minh

Bài pháp thoại Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách được thầy Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng...
Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày - Thích Thiện Minh

Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày – Thích Thiện Minh

Pháp thoại Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày do Thượng tọa Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ...

Xuất gia là khó – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/QIt3QEQVypA Pháp thoại do TT. Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2016
Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo (KT23) - Thích Thiện Minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo (KT23) – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/HxDjGALtyys Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Thiện Minh | Đại Đức Thích Thiện Minh giảng http://bit.ly/thichthienminh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Ấn Độ - Xứ Phật Tình Quê (KT48) - Thầy Thích Thiện Minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Ấn Độ – Xứ Phật Tình Quê (KT48) – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/X3KPkdM_6CY Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Thiện Minh | Đại Đức Thích Thiện Minh giảng http://bit.ly/thichthienminh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
10 Loại Thức Ăn - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

10 Loại Thức Ăn – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/bk0BY6p3VjA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sống Và Chết - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Và Chết – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/nZwCKnbEccY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Thái Độ Khoan Dung - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thái Độ Khoan Dung – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/7ObvPPfM9l0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Kinh Giáo Giới La Hầu La - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Giáo Giới La Hầu La – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/KNhL5CxfHDQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chữ Tâm Và Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chữ Tâm Và Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/99kgIua3w_k Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Và Khổ Đau - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Và Khổ Đau – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/rBK-luYEwsc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/DtrDhQO0IeU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ngọc Minh - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngọc Minh – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/11sb1CY9bAg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Năm Thân Nói Chuyện Khỉ - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Năm Thân Nói Chuyện Khỉ – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/YOuVaej6FJk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Thế Nào Là Một Người Phật Tử - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thế Nào Là Một Người Phật Tử – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/v0DqiJlLg40 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Pháp Đàm Thiền Định - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Đàm Thiền Định – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/xQFfnB5a1xk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Phật Pháp Trong Đời Thường - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Trong Đời Thường – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/4cciws-xjKM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Già Bệnh Chết - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Già Bệnh Chết – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/CRoxYWbt424 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Tuổi Trẻ Có Và Không - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Có Và Không – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/mT7fWyic_pU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ứng Dụng Tứ Vô Lượng Tâm Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ứng Dụng Tứ Vô Lượng Tâm Trong Cuộc Sống – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/LayhgA5Ohbg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Phước Báo Trong Đạo Phật - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Báo Trong Đạo Phật – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/UZrqnGNOSOw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hương Thơm Đức Hạnh - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hương Thơm Đức Hạnh – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/rKVxEku7ggU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Điều Thịnh Suy Ở Trong Quốc Gia Và Trong Giáo Hội - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điều Thịnh Suy Ở Trong Quốc Gia Và Trong Giáo Hội – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/ZlYyDhd6YQo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...
Quả Báu Sa Môn - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quả Báu Sa Môn – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/i0p6YsMWllE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh...