Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Minh

Danh mục: Thích Thiện Minh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Thiện Minh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tình Thầy Trò (KT77) - Thầy Thích Thiện Minh 2017

Tình Thầy Trò (KT77) – Thích Thiện Minh

Bài pháp thoại Tình Thầy Trò được thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 77 tại Tu Viện Tường Vân, ngày...
Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách - Thích Thiện Minh 2017

Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách – Thích Thiện Minh

Bài pháp thoại Hãy Yêu Thương Con Đúng Cách được thầy Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháp http://youtu.be/m-rWcuJ6MX4
Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày - Thích Thiện Minh

Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày – Thích Thiện Minh

Pháp thoại Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày do Thượng tọa Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 11 tại...

Xuất gia là khó – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/QIt3QEQVypAPháp thoại do TT. Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2016
Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo (KT23) - Thích Thiện Minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo (KT23) – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/HxDjGALtyysNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Thiện Minh | Đại Đức Thích Thiện Minh giảng http://bit.ly/thichthienminh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Ấn Độ - Xứ Phật Tình Quê (KT48) - Thầy Thích Thiện Minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Ấn Độ – Xứ Phật Tình Quê (KT48) – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/X3KPkdM_6CYNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Thiện Minh | Đại Đức Thích Thiện Minh giảng http://bit.ly/thichthienminh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Điều Thịnh Suy Ở Trong Quốc Gia Và Trong Giáo Hội - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điều Thịnh Suy Ở Trong Quốc Gia Và Trong Giáo Hội – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/ZlYyDhd6YQoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Quả Báu Sa Môn - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quả Báu Sa Môn – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/i0p6YsMWllEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
10 Loại Thức Ăn - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

10 Loại Thức Ăn – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/bk0BY6p3VjAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sống Và Chết - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Và Chết – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/nZwCKnbEccYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Thái Độ Khoan Dung - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thái Độ Khoan Dung – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/7ObvPPfM9l0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Kinh Giáo Giới La Hầu La - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Giáo Giới La Hầu La – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/KNhL5CxfHDQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chữ Tâm Và Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chữ Tâm Và Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/99kgIua3w_kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Hạnh Phúc Và Khổ Đau - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Và Khổ Đau – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/rBK-luYEwscXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ - Thầy Thích Thiện Minh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ – Thích Thiện Minh

http://youtu.be/DtrDhQO0IeUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Thiện Minh thuyết giảng https://goo.gl/2MPxXA Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Bài mới