27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 25 April, 2018
Danh mục Thích Trí Quảng

Thích Trí Quảng

Tất cả hơn 700 bài giảng của Thầy Thích Trí Quảng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Pháp Hoa Hạnh - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Pháp Hoa Hạnh – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 28-01-2018
Sám Hối - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 31-01-2018
Thực Tập Pháp Phật - HT Thích Trí Quảng mới nhất

Thực Tập Pháp Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình, HCM), ngày 24-12-2017
Thọ Pháp Y - Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng

Thọ Pháp Y – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 17-12-2017
Quan Niệm Về Đức Phật - Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Quan Niệm Về Đức Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 10-12-2017
Dược Sư Như Lai - Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng ngày 12-11-2017

Dược Sư Như Lai – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 12-11-2017
Sám Quy Mạng Phần 16 - Thích Trí Quảng

Sám Quy Mạng Phần 16 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 22-10-2017
Quy Y Nhất Thừa - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Quy Y Nhất Thừa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 29-10-2017
Hoằng Pháp - Thích Trí Quảng

Hoằng Pháp – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 22-10-2017
Sám Quy Mạng Phần 15 - HT Thích Trí Quảng giảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 15 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 08-10-2017
Sám Quy Mạng Phần 14

Sám Quy Mạng Phần 14 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 17-09-2017
Thật Tướng - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Thật Tướng – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân (Bình Chánh, HCM), ngày 24-09-2017
Khổ Vui Tùy Theo Cách Nhìn - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Khổ Vui Tùy Theo Cách Nhìn – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình, HCM), ngày 01-10-2017
Ý Nghĩa Tự Tứ - HT Thích Trí Quảng 2017

Ý Nghĩa Tự Tứ – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện PGVN (Bình Chánh, HCM), ngày 27-08-2017
Sám Quy Mạng Phần 13 - HT Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 13 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-08-2017
Sám Quy Mạng Phần 12 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Sám Quy Mạng Phần 12 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 30/07/2017
Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Và Thành Đạo Phần 2 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Và Thành Đạo Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 30/07/2017
Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Thành Đạo Phần 1 - Thích Trí Quảng

Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Thành Đạo Phần 1 – Thích Trí Quảng

Gảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 12/07/201
Sám Quy Mạng Phần 10 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Sám Quy Mạng Phần 10 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 02/07/2017
Bổn Môn Pháp Hoa 2017 Phần 1 - HT Thích Trí Quảng mới nhất

Bổn Môn Pháp Hoa 2017 Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Tân Bình, HCM), ngày 29/06/2017
Sám Quy Mạng Phần 9 - Hòa Thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 9 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 18/06/2017
Lợi Ích Người Trì Giới - HT Thích Trí Quảng giảng 2017

Lợi Ích Người Trì Giới – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình, HCM), ngày 11/06/2017
Sám Quy Mạng Phần 8 - Thầy Thích Trí Quảng 2017 mới nhất

Sám Quy Mạng Phần 8 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 28/05/2017
Sám Quy Mạng Phần 7 - HT Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 7 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 21/05/2017