Danh mục Thích Trí Quảng

Thích Trí Quảng

Tất cả hơn 700 bài giảng của Thầy Thích Trí Quảng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Trí Quảng 2018

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 03-06-2018
Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn - HT Thích Trí Quảng 2018

Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 10-06-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-05-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 06-05-2018
Thực Hành Niệm Phật - HT Thích Trí Quảng 2018 (mới nhất)

Thực Hành Niệm Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, HCM), ngày 13-05-2018
Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018
Sám Hối Phần 5 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-04-2018
Sám Hối Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 30-03-2018
Sám Hối Phần 3 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 16-03-2018
Sám Hối Phần 2 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 01-03-2018
Sám Hối Phần 1 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 01-03-2018
Hành Hương Phần 5 - HT Thích Trí Quảng 2018

Hành Hương Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 01-04-2018
Hành Hương Phần 4 - HT Thích Trí Quảng 2018

Hành Hương Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 25-03-2018
Hành Hương Phần 3 - HT Thích Trí Quảng 2018

Hành Hương Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 18-03-2018
Hành Hương Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Hành Hương Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 11-03-2018
Cây Đạo Mùa Xuân - Hòa Thượng Thích Trí Quảng 2018

Cây Đạo Mùa Xuân – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình - HCM), ngày 11-03-2018
Pháp Hoa Hạnh - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Pháp Hoa Hạnh – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 28-01-2018
Sám Hối - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 31-01-2018
Thực Tập Pháp Phật - HT Thích Trí Quảng mới nhất

Thực Tập Pháp Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình, HCM), ngày 24-12-2017
Thọ Pháp Y - Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng

Thọ Pháp Y – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 17-12-2017