Trang Chủ Danh mục Thích Trí Quảng

Danh mục: Thích Trí Quảng

Tất cả hơn 700 bài giảng của Thầy Thích Trí Quảng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2019

Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) – Thích Trí Quảng

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019
Sa Môn Quả Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sa Môn Quả Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 29-07-2018
Sa Môn Quả Phần 3 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 26-07-2018
Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Trí Quảng 2018

Vô Lượng Nghĩa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 01-07-2018
Sa Môn Quả Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 24-06-2018
Sa Môn Quả Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 17-06-2018
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Trí Quảng 2018

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 03-06-2018
Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn - HT Thích Trí Quảng 2018

Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 10-06-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-05-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 06-05-2018
Thực Hành Niệm Phật - HT Thích Trí Quảng 2018 (mới nhất)

Thực Hành Niệm Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, HCM), ngày 13-05-2018
Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018
Sám Hối Phần 5 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-04-2018
Sám Hối Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 30-03-2018

Bài mới