27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Trí Quảng

Thích Trí Quảng

Tất cả hơn 700 bài giảng của Thầy Thích Trí Quảng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Độ Người Xuất Gia - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Độ Người Xuất Gia – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Độ Người Xuất Gia được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (Quận 2, HCM) ngày...
Phật Đản 2017 - Hòa thượng Thích Trí Quảng mới nhất

Phật Đản 2017 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Phật Đản 2017 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM) ngày 10/05/2017 (15/04/Đinh...
Sám Quy Mạng Phần 6 - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 6 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 6 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 14/05/2017 tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 -...
Sám Quy Mạng Phần 5 - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 5 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 5 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 23/04/2017 tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 -...
Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2017

Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 2 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 2 được Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng ngày 09/04/2017 tại Học Viện Phật...
Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2017

Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 1 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 1 được HT Thích Trí Quảng giảng ngày 16/04/2017 tại Chùa Phổ Quang (Quận...
Sám Quy Mạng Phần 3 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Sám Quy Mạng Phần 3 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 3 được HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (quận 2, HCM) ngày 08/04/2017...
Sám Quy Mạng Phần 2 - Hòa Thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 2 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 2 được HT Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 02/04/2017 tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) https://www.youtube.com/watch?v=yPEbQB-mmwo
Tịnh Độ Và Nguyên Thủy - HT Thích Trí Quảng 2017

Tịnh Độ Và Nguyên Thủy – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp Tịnh Độ Và Nguyên Thủy do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân...
Sám Quy Mạng Phần 1 - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 1 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 1 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày...
Ngũ Ấm Ma - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017 mới nhất

Ngũ Ấm Ma – Thích Trí Quảng

Video pháp thoại Ngũ Ấm Ma do thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 19/03/2017 (22/02/Đinh Dậu) https://www.youtube.com/watch?v=_---AT_HZE8
Lễ Hội Cầu An - Hòa thượng Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Lễ Hội Cầu An – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Lễ Hội Cầu An được thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 12/02/2017 (16/01/Đinh Dậu) tại Học Viện Phật Giáo Việt...
Chuyển Hóa Thân Tâm - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Chuyển Hóa Thân Tâm – Thích Trí Quảng

Pháp thoại Chuyển Hóa Thân Tâm được hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 12/03/2017 (15/02/Đinh Dậu) tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2,...
Chánh Niệm Khi Bận Rộn - Thầy Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Chánh Niệm Khi Bận Rộn – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp Chánh Niệm Khi Bận Rộn được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 19/03/2017 (22/02/Đinh Dậu) tại chùa Phổ Quang...
Cải Tạo Thân Tâm - Thầy Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Cải Tạo Thân Tâm – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp "Cải Tạo Thân Tâm" do Thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 26/02/2017 (01/02/Đinh Dậu) tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2,...
Sám Pháp Hoa Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2017

Sám Pháp Hoa Phần 1 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Sám Pháp Hoa Phần 1" được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 15/01/2017...
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 6 - HT Thích Trí Quảng

Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 6 – HT Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 6" được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Học viện Phật Giáo Việt Nam (Bình...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 8 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 8 – Thích Trí Quảng

Pháp âm "Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 8" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 03/01/2016 (06/12/Bính Thân) tại...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 6 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 6 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại"Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 6" do thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 29/12/2016 (29/11/Bính Thân) tại chùa Huê Nghiêm...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 5 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 5 – Thích Trí Quảng

Pháp âm "Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 5" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 27/12/2016 (29/11/Bính Thân) tại...
Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm - Thích Trí Quảng 2017

Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm (KT75) – Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Dùng Thiền Duyệt Và Pháp Hỷ Để Điều Tâm" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 3 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 3 – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp "Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 3" do hòa thượng Thích Trí Quảng giảng ngày 22/12/2016 tại chùa Huê Nghiêm...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 2 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 2 – Thích Trí Quảng

Pháp âm"Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 2" do hòa thượng Thích Trí Quảng giảng ngày 20/12/2016 (22/11/Bính Thân) tại chùa Huê...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 1 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 1 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 1" do hòa thượng Thích Trí Quảng giảng ngày 15/12/2016 (17/11/Bính Thân) tại chùa...
Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 7 - Thích Trí Quảng

Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 7 – Thích Trí Quảng

Pháp thoại "Gia Hạnh Phổ Hiền Giảng Năm 2016 Phần 7" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận...
Ý Nghĩa Quy Y - HT Thích Trí Quảng thuyết pháp 2017

Ý Nghĩa Quy Y – Thích Trí Quảng

Pháp âm "Ý Nghĩa Quy Y" do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 08/01/2017 (11/12/Bính Thân) tại chùa Huê Nghiêm (quận 2,...
Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 6 - HT Thích Trí Quảng

Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 6 – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/-jOuNwsnnS8 Bài pháp thoại Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 6 do thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2,...
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 5 - HT Thích Trí Quảng 2016

Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 5 – Thích Trí Quảng 2016

http://youtu.be/xIOeW2r8Yqs Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Phần 5 - HT Thích Trí Quảng 2016 Bài pháp thoại do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Học...
Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 5

Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 5 – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/EeNnEa6by4I Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 5 - HT Thích Trí Quảng Bài pháp thoại do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại...

Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 4 – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/1h4-FSQiQHA Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy...