26 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Viên Giác

Thích Viên Giác

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Viên Giác. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nói Năng Như Chánh Pháp, Im Lặng Như Thiền Định - Thích Viên Giác

Nói Năng Như Chánh Pháp, Im Lặng Như Thiền Định – Thích Viên Giác

http://youtu.be/k_SI3HcUXEU Nói Năng Như Chánh Pháp, Im Lặng Như Thiền Định - Thích Viên Giác Bài pháp thoại do thầy Thích Viên Giác thuyết giảng tại...
Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật (KT24) - Thích Viên Giác | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật (KT24) – Thích Viên Giác

http://youtu.be/SZZWzxIV0QsNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Viên Giác | Thượng Tọa Thích Viên Giác giảng http://bit.ly/thichviengiac Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Lắng Nghe - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lắng Nghe – Thích Viên Giác

http://youtu.be/uGr9kA0Xdh4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vô Sân - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Sân – Thích Viên Giác

http://youtu.be/ahvggYQ_ByEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo – Thích Viên Giác

http://youtu.be/eQ5D5w8JLrgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giới Luật - Xây Dựng Con Đường Tâm Linh - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giới Luật – Xây Dựng Con Đường Tâm Linh – Thích Viên Giác

http://youtu.be/VSe-cvkZgwUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tâm Bình Thế Giới Bình - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Bình Thế Giới Bình – Thích Viên Giác

http://youtu.be/RaSeuvbU7SIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tuổi Trẻ - Lý Tưởng - Hạnh Phúc - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ – Lý Tưởng – Hạnh Phúc – Thích Viên Giác

http://youtu.be/cQDW9aH66d8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giá Trị Của Sự Tu Tập Thầy Thích Viên Giác - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giá Trị Của Sự Tu Tập Thầy Thích Viên Giác – Thích Viên Giác

http://youtu.be/AH5RY6zEMO8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Nói Chân Thật Phần 2 - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Nói Chân Thật Phần 2 – Thích Viên Giác

http://youtu.be/dOSfiGWNMdIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Nói Chân Thật Phần 3 - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Nói Chân Thật Phần 3 – Thích Viên Giác

http://youtu.be/GZ46-3odqksXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hạnh Nguyện Quan Âm - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Nguyện Quan Âm – Thích Viên Giác

http://youtu.be/7BhIqz0Y5ZIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
An Tĩnh Nội Tâm - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Tĩnh Nội Tâm – Thích Viên Giác

http://youtu.be/YArQepiYFoUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử – Thích Viên Giác

http://youtu.be/J0ZoMdnZC94Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Nói Chân Thật Phần 1 - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Nói Chân Thật Phần 1 – Thích Viên Giác

http://youtu.be/AVPZVHBaVAQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nuôi Dưỡng Pháp Thân - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dưỡng Pháp Thân – Thích Viên Giác

http://youtu.be/Y9Dmi7klfH0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lễ Vu Lan - Thầy Thích Viên Giác thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lễ Vu Lan – Thích Viên Giác

http://youtu.be/9nzo1ui_HLEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Viên Giác thuyết giảng https://goo.gl/3syjv1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...