Danh mục Thích Viên Giác

Thích Viên Giác

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Viên Giác. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật - HT. Thích Viên Giác

Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.09.2018
Nhất Dạ Hiền Giả - HT. Thích Viên Giác

Nhất Dạ Hiền Giả – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 10.09.2018
Giá Trị Đạo Đức Trong Công Ty - HT. Thích Viên Giác

Giá Trị Đạo Đức Trong Công Ty – Thích Viên Giác

Giảng tại Thiền Thất Hương Vân - Củ Chi, ngày 20-05-2018
Thi La Ba La Mật (Hoàn Hảo Giới) - HT. Thích Viên Giác

Thi La Ba La Mật (Hoàn Hảo Giới) – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 08.07.2017
Thiền Tịnh Song Tu - HT. Thích Viên Giác

Thiền Tịnh Song Tu – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai đầu năm tại Chùa Từ Tân, ngày 17.03.2018
Nương Tựa Pháp - HT. Thích Viên Giác

Nương Tựa Pháp – Thích Viên Giác

Giảng tại Trường Hạ Chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi ngày 05-07-2016
Nhẫn Nhục Ba La Mật - HT. Thích Viên Giác

Nhẫn Nhục Ba La Mật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 22.08.2017
Nghiệp - HT. Thích Viên Giác

Nghiệp – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 23.7.2017
Thiền Ba La Mật - HT. Thích Viên Giác

Thiền Ba La Mật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.9.2017
Bát Quan Trai Giới - HT. Thích Viên Giác

Bát Quan Trai Giới – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.6.2017
Thiền Của Phật Phần 3 - Thích Viên Giác

Thiền Của Phật Phần 3 – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 18.11.2017
Thiền Của Phật Phần 2 - Thích Viên Giác

Thiền Của Phật Phần 2 – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 03.11.2017
Thiền Của Phật - Thích Viên Giác

Thiền Của Phật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.10.2017
Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát - Thích Viên Giác

Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa tu Đời Sống Tỉnh Thức - Lần 7 tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 09-04-2017
Xóa Nỗi Oan Khiên - Thích Viên Giác

Xóa Nỗi Oan Khiên – Thích Viên Giác

Giảng tại Thiền Thất Hương Vân - Củ Chi. Ngày 28/07/2017
Hiểu và Thương - Thích Viên Giác

Hiểu và Thương – Thích Viên Giác

Giảng tại Chùa Thiên Châu - Tỉnh Long An, trong khóa tu mùa hè 2017
Thanh Tịnh Tam Quy - Thích Viên Giác

Thanh Tịnh Tam Quy – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 09-06-2017
Bố Thí Ba La Mật - Thích Viên Giác

Bố Thí Ba La Mật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26-04-2017
Đại Thí Chủ - Thích Viên Giác

Đại Thí Chủ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26/05/2017