26 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 October, 2017
Danh mục Thích Viên Giác

Thích Viên Giác

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Viên Giác. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát - Thích Viên Giác

Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa tu Đời Sống Tỉnh Thức - Lần 7 tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 09-04-2017
Xóa Nỗi Oan Khiên - Thích Viên Giác

Xóa Nỗi Oan Khiên – Thích Viên Giác

Giảng tại Thiền Thất Hương Vân - Củ Chi. Ngày 28/07/2017
Hiểu và Thương - Thích Viên Giác

Hiểu và Thương – Thích Viên Giác

Giảng tại Chùa Thiên Châu - Tỉnh Long An, trong khóa tu mùa hè 2017
Thanh Tịnh Tam Quy - Thích Viên Giác

Thanh Tịnh Tam Quy – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 09-06-2017
Bố Thí Ba La Mật - Thích Viên Giác

Bố Thí Ba La Mật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26-04-2017
Đại Thí Chủ - Thích Viên Giác

Đại Thí Chủ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26/05/2017