Trang Chủ Danh mục Thích Viên Giác

Danh mục: Thích Viên Giác

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Viên Giác. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Những Ngọn Lửa Cần Được Thắp Sáng - HT. Thích Viên Giác

Những Ngọn Lửa Cần Được Thắp Sáng – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21.12.2018
Sự Hơn Kém Của Con Người Phật Tử - HT. Thích Viên Giác

Sự Hơn Kém Của Con Người Phật Tử – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.12.2018
Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì - HT. Thích Viên Giác

Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì – Thích Viên Giác

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-11-2018
Ý Nghĩa Của Đường Lối Tu Thần Chú - HT. Thích Viên Giác

Ý Nghĩa Của Đường Lối Tu Thần Chú – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 31.03.2018
Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì - HT. Thích Viên Giác

Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa tu Ngày An Lạc, tại Chùa Giác Ngộ (Q10, HCM) ngày 25.11.201
Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ - HT. Thích Viên Giác

Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.11.2018
Sự Tĩnh Lặng Mầu Nhiệm - HT. Thích Viên Giác

Sự Tĩnh Lặng Mầu Nhiệm – Thích Viên Giác

Giảng tại Chùa Từ Tân, ngày 18.03.2018
Lục Hòa - HT. Thích Viên Giác mới nhất 2018

Lục Hòa – Thích Viên Giác

Giảng trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 14.10.2018
Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật - HT. Thích Viên Giác

Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.09.2018
Nhất Dạ Hiền Giả - HT. Thích Viên Giác

Nhất Dạ Hiền Giả – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 10.09.2018
Giá Trị Đạo Đức Trong Công Ty - HT. Thích Viên Giác

Giá Trị Đạo Đức Trong Công Ty – Thích Viên Giác

Giảng tại Thiền Thất Hương Vân - Củ Chi, ngày 20-05-2018
Thi La Ba La Mật (Hoàn Hảo Giới) - HT. Thích Viên Giác

Thi La Ba La Mật (Hoàn Hảo Giới) – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 08.07.2017
Thiền Tịnh Song Tu - HT. Thích Viên Giác

Thiền Tịnh Song Tu – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai đầu năm tại Chùa Từ Tân, ngày 17.03.2018