Những thói quen tưởng chừng vô hại trên thực tế lại đang khiến môi trường sống của chúng ta ngày càng ô nhiễm. Mời cả nhà cùng nghe Sư Phụ chia sẻ.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 11