Thực Tập – Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Giảng tại: Hiền Như Tịnh Thất (Hoa Kỳ) – Ngày 18/07/2016

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kênh Thích Thiện Xuân là kênh chính thức và duy nhất upload và chia sẻ các video bài giảng của đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, trụ trì Tu Viện Linh Thứu.