– Đi với người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín.
– Đi với người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản thân.
– Đi với người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì?
– Đi với người tinh tuệ – Bạn biết nên thu thập kiến thức từ đâu?
– Đi với người chu toàn – Bạn sẽ học được cách ngăn nắp.
– Đi với người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi nỗi sợ hãi.
– Đi với người thành công – Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể lâu nay bạn chưa nhìn ra.

(st)