Bài thuyết pháp “Tính Nhân bản Của Đạo Phật” được TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tương Mai (Linh Ứng Tự) 231 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội

Tính Nhân Bản Của Đạo Phật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá