Bài thuyết pháp “Tính Nhân bản Của Đạo Phật” được TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tương Mai (Linh Ứng Tự) 231 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội

Đánh giá