Tuổi trẻ vốn dĩ rất ngắn, nếu không có niềm tin vào những hạnh phúc trong đời thì thật tiếc, nhưng nếu mê mờ chìm đắm hoàn toàn trong những bức tranh màu hồng đẹp đến mức phi thực của ngôn tình thì rất uổng phí, phải không?

Trích trong bài giảng: Tuổi Trẻ Vào Đời