Khi chúng bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim lúc nào cũng kề cận. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến chúng ta cảm thấy xa cách nhau. Nếu không thì một ngày khoảng ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì chúng ta sẽ không còn tìm ra được đường quay về.

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Đừng Là Ly Nước Tràn