Đừng làm tổn thương người khác vì tổn thương rồi sẽ chẳng bao giờ bù đắp được.

Trích trong bài giảng: Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau? 

Bài liên quan