Bát cơm của đàn na tín thí được ví như vàng ngọc vì nó không chỉ mang tính chất quý báu, đơn thuần của những hạt gạo trắng nước trong từ sự cực nhọc của những người dân lao động tạo ra, mà còn chứa đựng cả một tấm lòng thành kính của người Phật tử dâng lên. Ai cũng biết bố thí là san sẻ, cho đi một phần những gì mình có. Bố thí thì được phước. Nhưng để bố thí đúng pháp, có kết quả tốt, phước báo đủ đầy thì không phải ai cũng biết và ứng dụng thực hành.

Trích trong bài giảng: Của ít lòng nhiều