Kinh Phật dạy, chúng sanh dù có thân hình khác nhau nhưng đều có bản năng sinh tồn, tham sống sợ chết như nhau. Bất cứ con vật gì cũng đều sợ bị giết hại. Chúng ta nên tưởng tượng rằng một khi tay hay chân của chúng ta bị cắt đứt, trầy sướt, hoặc bị bỏng một chút vì lửa hay nước sôi thì chúng ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Vậy mà những con vật bị cắt, xẻ, trụng, thui… chúng ta không biết nỗi thống khổ của chúng đến dường nào! Chúng cố giãy giụa, gào thét nhưng nào có tránh khỏi!

Trích trong bài giảng: Trân Quý Sự Sống