Tranh cãi với khách hàng. Bạn thắng ,khách hàng đi mất.
Tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn thắng, đồng nghiệp xa dần.

thichphuoctien-thang-thua
Tranh cãi với người thân. Bạn thắng, tình thân biến mất.
Tranh cãi với bạn hữu. Bạn thắng, bạn hữu xa dần.
Tranh cãi với vợ hay chồng. Bạn thắng, tình cảm nhạt phai.
Tranh Cãi. Tranh Cãi. Dù tranh cãi với bất kỳ ai!
Bạn thắng thì đã sao? Bạn nghĩ rằng bạn đã thắng sao ?
Nhưng thật ra bạn THUA NẶNG và có thể sẽ MẤT TẤT CẢ…!!!