Đốt vàng mã vẫn là đề tài gây ra nhiều tranh cãi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cả nhà cùng nghe Sư Phụ chia sẻ để hiểu rõ hơn vấn đề này nhé!

Trích trong bài giảng: Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan

Bài liên quan