Đa số lúc con ngồi thiền đều bị ngủ gật, cho dù là sáng sớm hay lúc nào khác, mức độ ít nhiều khác nhau. Có khi con ngủ còn nhiều hơn là Thiền. Mong Thầy giúp con khắc phục vấn đề này.

Bài liên quan