Từ Bi – ban vui – cứu khổ, tấm lòng rộng lớn bao la, không khéo chúng ta dễ hiểu lầm và đánh đồng từ bi với ý nghĩa yêu thương gói gọn trong một phạm vi yêu thương cảm tính nhỏ hẹp. Để hiểu rõ về ý nghĩa của Từ Bi, mời cả nhà cùng nghe Sư Phụ phân tích.

Bài liên quan