Nghĩ đến sự đau đớn mà những sinh linh ấy phải chịu đựng, lại nghĩ tới những bài học về nhân quả, luân hồi, báo ứng cho tội sát sinh, người đồ tể ấy cuối cùng cũng quyết định buông dao mổ và bỏ nghề từ đó…

Trích trong bài giảng: Họa phước khó lường

Bài liên quan