Ban tặng yêu thương sẽ nhận được hạnh phúc. Được ban tặng là một niềm hạnh phúc. Biết ban tặng càng hạnh phúc hơn

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Già (Câu 146 đến 150)