Từ bi có được khi nào? Chúng ta cùng nghe Sư Phụ chia sẻ nhé!
*** *** ***

Trích trong bài giảng: Chứng đạo ca – Phần 3 

Bài liên quan