Với một tâm hồn sợ hãi hoặc mong cầu quá nhiều, quá tham lam, thiếu hiểu biết… đều rất dễ trở nên mê muội và bị những kẻ buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan dẫn dụ vào con đường tà đạo. Mỗi chúng ta cần nâng cao kiến thức, tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo lời bói toán vô căn cứ của những đối tượng hành nghề mê tín dị đoan để tránh lâm vào những hậu quả nghiêm trọng.

Trích trong bài giảng: Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm