Phật tử ngoài việc thực hiện đúng theo Tam Quy, Ngũ Giới thì chăm chỉ niệm Phật, trì tụng kinh bộ, nghe thuyết pháp, toạ thiền… Có nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Trong đạo Phật có rất nhiều Kinh tụng, vậy hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì? Tụng Kinh gì nhiều phước báu nhất?

Cùng nghe Thầy chia sẻ để trả lời cho vấn đề này nhé!

Bài liên quan