Trong cuộc đời này, ai cũng phải đi qua con đường sanh – già – bệnh – chết, và không có cách nào có thể cưỡng lại quy luật này.

HÃY LÀM TRẺ TỪ TÂM HỒN CỦA CHÚNG TA – Đó là cách làm chậm sự già nua tốt nhất.