Trong cuộc đời này, ai cũng phải đi qua con đường sanh – già – bệnh – chết, và không có cách nào có thể cưỡng lại quy luật này.

HÃY LÀM TRẺ TỪ TÂM HỒN CỦA CHÚNG TA – Đó là cách làm chậm sự già nua tốt nhất. Một người ăn chơi, để tâm hồn phóng đãng, luôn sống trong vọng tưởng, lo âu, sầu khổ… thì chúng ta đang tự khiến bản thân mình nhanh chóng già nua mà thôi.