Cuộc đời không dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc bởi những điều bất như ý luôn xảy đến theo dòng nghiệp lực của mỗi người.

Thế mà mấy ai nhận ra điều này khi họ còn dành thời gian ngắn ngủi để tranh giành, để đấu đá và làm khổ đau cho nhau. Như thế, chỉ làm cho cuộc sống thêm nặng nề hơn mà thôi.

Trích: Cuộc Đua Không Người Chiến Thắng
https://phatphapungdung.com/cuoc-dua-khong-nguoi-chien-thang-dai-duc-giang-su-thich-phuoc-tien-23889.html