Tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại, tuổi đôi mươi là giai đoạn đình hình của cuộc đời. Những điều ta học, những thứ ta làm, những quyết định lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến ta trong quãng đời còn lại.

Trích trong bài giảng: Tuổi Trẻ Vào Đời

 

Bài liên quan