– Một vài bước chân chưa đủ để làm thành một con đường, một vài suy nghĩ lớn lao chưa đủ biến người ta thành to lớn.

– Một vài lần té ngã cuộc đời chưa thể vỡ vụn ra. Chỉ một vài bước chân sai chưa thể thành người lạc lối.

vap nga
– Người đời, thất vọng nhau không phải chỉ vì một vài chuyện, bỏ nhau đi không phải chỉ do một vài điều.

– Ai cũng từng té ngã, nhưng khi còn biết đứng lên và đi tiếp thì rong rêu vẫn không thể vây phủ lấy cuộc đời mình.

– Ai cũng từng thất bại, nhưng khi còn nỗ lực để tiếp tục, thất bại đó chỉ là tạm thời. Khi quyết định bỏ cuộc, thất bại đó trở thành mãi mãi.

– Khi không học được điều gì từ những lỗi lầm, đó mới là lỗi lầm thật sự.

(Lời Kinh trong lòng bàn tay)