“Cánh hoa nào cũng cần thời gian để bừng nở, vết thương nào cũng cần thời gian để chữa lành, con người nào cũng cần thời gian để hiểu thấu và luật nhân quả nào cũng cần thời gian để chứng minh…”

vay tra
-st-