“Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, một số người giấu trong đôi mắt,một số người giấu trong nụ cười. Một số nữa tựa như sóng ở đáy sông”

vet thuong long
-st-