Câu hỏi: Con tối ngủ mơ nhiều ác mộng khủng khiếp, có phải đó là nhiều ác nghiệp của con đã tạo từ trước hay không? Bởi trước kia vì ngu si, mê muội con hay chê bai, ngăn cản người nghe pháp, đi chùa. Xin Thầy chỉ cách cho con sám hối.

* Mời quý vị nghe lời chia sẻ của Thầy

Bài liên quan