Có một số cá nhân, tổ chức, nhằm trục lợi cho bản thân nên đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để đầu độc và truyền bá những mê tín lệch lạc.

Mỗi người chúng ta, nhất là người Phật tử, phải biết phân biệt đâu là chánh tín, đâu là mê tín, để tự cứu mình và người thân thoát khỏi những hậu quả đáng tiếc…

Bài liên quan