Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp những người nghèo khổ, tật nguyền, xấu xí về vẻ bên ngoài nhưng tính tình cực kỳ khó chịu, hoặc ích kỷ, hoặc tham lam, hoặc nói năng và hành động thô lỗ… Chúng ta thường chỉ trích rằng “Đã xấu còn đóng vai ác, không để người khác thương!”

Nhưng ta có hiểu vì sao họ lại đóng “vai ác” như vậy không?

Nghe qua lời chia sẻ ngắn của Thầy Phước Tiến dưới đây, bạn sẽ phần nào hiểu được họ và cảm thấy thương họ hơn!

Trích bài giảng: Vận số Xấu Có Thay Đổi Bằng Cầu Nguyện Không?
https://phatphapungdung.com/van-so-xau-co-thay-doi-bang-cau-nguyen-khong-thich-phuoc-tien-131322.html

Bài liên quan