Đức Phật từng nói “ Cuộc đời là bể khổ”, không có nghĩa là Ngài phủ nhận những niềm vui trong thế gian. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của bậc Giác Ngộ, niềm vui thì ngắn mà nỗi khổ lại kéo dài nên “ Nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển”

Do chưa giác ngộ nên chúng ta thường tạo niềm vui trên sự đau khổ của người khác hay trên đau khổ của chúng sinh hoặc chưa nhận diện được phía sau niềm vui là tiềm ẩn sự đau khổ

Trong bài pháp thoại này, Thầy đã phân tích từng chi tiết và căn dặn chúng ta đừng nên làm những đều trên để có cuộc sống nhân đạo tốt đẹp hơn, hơn nữa là tránh oan trái khổ đau trong đời này và nhiều đời sau.
———-
Trích: Cuộc đời khổ hay vui? – https://phatphapungdung.com/cuoc-doi-kho-hay-vui-thich-phuoc-tien-127374.html

Bài liên quan