Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thích Thiện Siêu

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Trải qua nhiều năm giảng dạy Phật pháp cho Tăng ni cố đô Huế, Phật học viện Hải Đức – Nha Trang, trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở II tại TP. HCM, HT đã có niều tác phẩm được in thành sách và nhiều bài viết đã được kết tập thành bộ (Trí Đức Văn Lục) chưa xuất bản. Nay mở đầu công tác in ấn  các tài liệu Phật học, Ban Báo chí, in ấn và Xuất bản tập hợp một số bài viết của HT trong những năm gần đây để in thành tuyển tập lấy tên là: “ VÔ NGÃ NIẾT BÀN”. Nội dung của tuyển tập này sẽ giới thiệu một cái nhìn trí tuệ, từ bi và một niềm tin đạo trong sáng.