Thưa Thầy, con muốn tu học nhưng chồng của con luôn khẩu nghiệp gây cản trở, con không muốn vì sự tu học của mình lại khiến chồng vô tình gây nghiệp. Con mong Thầy chỉ dạy cho con cách nào để được êm đẹp cả đôi đường.