Có một triết gia đã từng nói, sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, vui cười với sai lầm là quỷ dữ.

Trích trong bài giảng: Khắc Phục Lỗi Lầm

Bài liên quan