Bạn đang có suy nghĩ tiêu cực từ sự đánh giá của người khác?

Bạn đang mất tự tin về số phận, ngoại hình, công việc và tình cảm?

Hãy lấy lại năng lượng tích cực và sự tự tin của mình qua lời động viên của Thầy Thích Phước Tiến!


Trích từ pháp thoại: Giá trị đích thực của cuộc đời