Có một số ý kiến cho rằng: tu hành là phải XẢ PHÚ CẦU BẦN – XẢ THÂN CẦU ĐẠO Hợp lý hay không? Cả nhà cùng lắng nghe Sư Phụ phân tích để hiểu thêm về ý kiến này nhé!

Bài liên quan