Không phải vì những lý do to tát, không phải vì mâu thuẫn đến mức không thể hàn gắn, chỉ vì ôm trong mình cái tôi quá lớn mà có đôi khi, chúng ta vô tình đánh mất đi nhiều thứ quan trọng của đời mình, có đáng hay không?

Trích trong bài giảng: Hãy Là Chiếc Lá Rơi