Hỏi: Thưa Thầy, gia đình con đông người, mỗi lần dùng cơm, còn lại phần cơm dính nồi (nửa chén – 1 chén) đều đem đi bỏ, như vậy có tội không, thưa Thầy?

Trích trong bài giảng: Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước? 

Bài liên quan