Tình huống: Con đi chợ, con thấy một cậu bé bị tật nguyền, nằm dưới đất ngước ngước mặt lên để bán vé số. Con thấy xót nên có khả năng bao nhiêu con biếu cho nó bấy nhiêu. Nhưng vài ngày sau, con coi trên tivi thấy người ta quay phim chính đứa bé đó, và cảnh báo về tình trạng ăn xin giả dạng tật nguyền để lừa gạt.

Thưa thầy, bố thí cho người giả dạng tật nguyền như thế con có được lợi ích gì không?