Thời thế xoay vần, thịnh – suy không ai ngờ. Con người sống trong vòng quay ấy, nếu muốn không bị vùi dập thì cần thoát khỏi bóng tối vô minh che lấp nơi mình.

Trích trong bài giảng: Vô Minh Là Gì?