Dòng tâm của chúng ta như một dòng nước, cứ trôi liên tục.

Vì thế điều cốt yếu nhất là hằng ngày chúng ta nên tự kiểm thảo tâm niệm của mình.

Cùng nghe Sư Phụ chia sẻ để giúp các bạn tìm ra được cách tự kiểm soát tâm nhé!

Bài liên quan